Wydrukuj tę stronę

WYDARZENIA 2015 ROKU W PAŁACU JEDLINKA

6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS HISTORYCZNY "ŚLĄSKIE ZAMKI I PAŁACE" Zespół Pałacowo – Hotelowy Jedlinka 17-18-19 czerwca 2015 Jedlina-Zdrój

6th INTERNATIONAL HISTORY CONTEST "SILESIAN CASTLES AND PALACES" Palace-Hotel Complex Jedlinka

June 17th through 19th, 2015 Jedlina- Zdrój

 6. International Competition Geschichts  "Schlesische Schlösser und Burgen" Schloss und Schloss-Hotel Jedlinka

vom 17. zum 19. June 2015

6. Mezinárodní Soutěž Historický "Slezske Hrady a Paláce" Jedlinka 17-18-19 6. 2015