Wydrukuj tę stronę

Sala Gustawa Boehma

W 2007 roku odrestaurowano drugie pomieszczenie przylegające do „Komnaty Heraldycznej”. Odtworzono w niej dawny XIX-wieczny klimat. Salę poświęcono ostatniemu przedwojennemu właścicielowi majątku majorowi Gustawowi Böhm. Majątek objął on w 1889 roku i był z nim związany przez kilkadziesiąt lat. Salę uroczyście otworzył bratanek ostatniego właściciela Günter Böhm który przekazał na pamiątkę pobytu Kronikę Śląską Synapiusa oraz materiały genealogiczne dotyczące jego rodziny. W Sali możemy obejrzeć portret Gustawa Böhm oraz meble z epoki. W Sali wystawiono również księgę wpisów honorowych osób, które odwiedziły pałac.