niedziela, 31 maj 2015 17:46

Nowa wystawa w Pałacu Jedlinka "Szlachta na Śląsku"

Szlachta śląska, to temat, który w czasach PRL-u mógł być pomijany lub pokazywany tylko w negatywnym świetle. Dziś można o sprawach związanych z dziejami i znaczeniem śląskiej szlachty mówić i pisać obiektywnie bez ideologicznych nacisków. Można nawet rzec, że powstała moda na szukanie szlacheckiej przeszłości Śląska.

Już wkrótce w połowie lipca będzie można także w Pałacu Jedlinka poznać losy wybranych rodów śląskiej szlachty. Stanie się to za przyczyną wystawy Muzeum Ziemi Górnośląskiej (Oberschlesisches Landesmuseum) z Rattingen (Niemcy). To pierwsza wystawa przygotowana wspólnie z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Pałac i Centrum wystawą ta inicjują swą współpracę na polu kultury.

Głównym celem wystawy jest pokazać różnorodność losów śląskiej szlachty i arystokracji oraz jej znaczenie dla Śląska i krajów sąsiednich. Wystawa dotycząca tych samych spraw została otwarta już w połowie maja w nakielskim Centrum Kultury Śląskiej i cieszyła się dużą popularnością. W jej otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele rodu Henckel von Donnersmarck, których przodkowie ufundowali pałac w Nakle Śląskim, dyrektor Oberschlesisches Landesmuseum Stephan Kaiser oraz Radosław Leda reprezentujący Pałac Jedlinka. Na wystawie w Nakle Śląskim prezentowane były eksponaty z naszych zbiorów, m.in. Almanachy Gotajskie oraz niezwykle cenny dokument - wywód przodków hrabiego Erdmanna Augusta Sylwiusza von Pückler, pana pałacu i dóbr Jedlinka i Jedlina - Zdrój. Wiele z tych rzeczy będzie można zobaczyć także na wystawie przygotowywanej w Pałacu Jedlinka.

Foto: Nakielskie Centrum Kultury Śląskiej